LV | RU | EN
 

SIA “BGS” ir flokulanta PrimaFlock®  (PF) izplatītājs Baltijas republikās, Eiropā un NVS valstīs. Flokulants PrimaFlock®  (PF) ir augstas efektivitātes poliakrilamīda bāzes polimērs, ko izmanto dūņu nogulšņu atūdeņošanai un ūdens attīrīšanai dažādās rūpniecības nozarēs.
PrimaFlock® (PF) – polimēru flokulanta sērija paredzēta dažādu minerālu, organisko minerālu un organisko suspensiju spēcīgai atūdeņošanai iegūstot plastiskas un stingri plastiskas konsistences grunti.
Katrs PrimaFlock® (PF) flokulanta veids specifiski izstrādāts konkrētam rūpniecisko duļķu un notekūdens sastāvam, ieskaitot dažādos ūdens saturošos nokrišņus. PrimaFlock® (PF) sērijas sastāvā ietilpst specifiskas markas, kas paredzētas jūras un saldūdens dūņu nogulšņu un sapropeļa nogulumu atūdeņošanai, kā arī jauktu suspensiju, kas radušās ūdens objektu rekultivācijas gaitā, atūdeņošanai.
PrimaFlock®  flokulanti ir izveidoti kupažējot ES un ASV vadošo ražotāju flokulanta polimērus.

PrimaFlock®  kupažēto flokulantu pielietošana sniedz Lietotājam sekojošas priekšrocības un dividendes:
1) PF flokulanta sastāvs tiek izvēlēts konkrētam rūpnieciskajam objektam, ņemot vērā visus noteicošos tehniskos, ekonomiskos un ekoloģiskos faktorus;
2) PF kupažēto flokulantu tehniskie rādītāji ir labāki nekā tirgū piedāvātie vienkomponenta flokulanti, jo to ražošanā nav ņemta vērā attiecīgā rūpnieciskā objekta specifika, duļķu, nosēdumu un dūņu sastāvs;
3) īpaši sarežģīta ķīmiskā sastāva suspensijām ar nestabiliem kondicionēšanas rezultātiem Piegādātājs izstrādā specifisku PF veidu ar individuālu sastāvu un, nepieciešamības gadījumā, īpašu kondicionēšanas tehnoloģiju;
4) pateicoties korektai dažāda blīvuma lādiņu un molekulārās masas flokulanta polimēru kupažēšanas tehnoloģijai, praktiski visu PF veidu cenas ir pieņemamākas nekā vienkomponentu flokulantu cenām, kas izstrādāti šauram tipveida suspensiju atūdeņošanas lokam;

PrimaFlock®  flokulanti tiek piegādāti granulās trīs standarta iepakojuma veidos:
- 25kg plastikāta maisos, uz katras paletes 750kg;
- Big Bag 500 кg uz paletes;
- Big Bag 750 кg uz paletes
Iespējams pasūtīt Big Bag iepakojumus ar individuāli izvēlētu izmēru, apjomu un svaru.