LV | RU | EN
 SIA „BGS” piedalījās Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto projektu atklātajā konkursā.   LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), SIA „Vides investīciju fonds” un SIA „BGS” 17.03.2011. noslēdza līgumu par projekta „Energoefektivitātes uzlabošana SIA „BGS” remontu – instrumentu cehā īstenošanu Nr. KPFI-6/31; Nr.DLI-07/11.  

Informācija ievietota: 21.03.2011.

Iepirkumu uzraudzības birojā 06.05.2011. tika izsludināta būvdarbu veikšanas iepirkuma procedūra.   
Informācija ievietota: 06.05.2011.

Iepirkuma uzraudzības birojā 26.05.2011. tika paziņots, ka SIA „Būvalts R”, vienotais reģistrācijas numurs 50003726211, juridiskā/faktiskā adrese Skolas iela 9-2, Rīga, LV – 1010,  ir iepirkumu procedūras uzvarētājs ar piedāvāto līguma cenu LVL 283’064.15. SIA „BGS” un SIA „Būvalts R” 30.05.2011. noslēdza Būvdarbu līgumu Nr. DLP-10/11.  

Informācija ievietota: 30.05.2011.

Projekta autoruzraudzību veic SIA „Pils M”, vienotais reģistrācijas numurs 47703002196, juridiskā adrese Nikodema Rancāna iela 1-2, Preiļi, LV – 5301. Projekta būvuzraudzību veic sertificēts būvuzraugs Ivans Petrovs, sertifikāta Nr. 20-3453.

Būvniecības darbu uzsākšana SIA „BGS” remonta – instrumentu cehā Rīgā, Flotes ielā 2  ir aizkavēta.  SIA „BGS” ne ātrāk kā 31.08.2011. būvniekam SIA „Būvalts R” varēs nodot  būvvaldē akceptētu tehnisko projektu un būvatļauju.  Šāda situācija radusies, jo zemes gabala, uz kura atrodas SIA "BGS" remonta - instrumentu cehs, īpašnieks – Rīgas brīvostas pārvalde 2011. gada marta beigās pieņēma lēmumu veikt SIA "BGS" nomātā zemes gabala Rīgā, Flotes ielā 2, ar kopējo platību 3616 m2, izdalīšanuno kopējā zemes gabala.  Attiecīgi pēc zemes gabala izdalīšanas un  kadastra numura piešķiršanas tika noslēgts jauns zemes nomas līgums.  SIA "BGS" un Rīgas brīvostas pārvalde 26.05.2011. noslēdza zemes nomas līgumu Nr. ZNL-262.11.  Tikai pēc zemes nomas līguma noslēgšanas SIA "BGS" varēja būvvaldē iesniegt pieteikumu arhitektūras un plānošanas uzdevuma saņemšanai.

Uz šo brīdi ir pabeigti būvniecības sagatavošanas darbi un materiālu iegāde par summu LVL 21’768.86.

SIA "BGS" nozīmēts par publicitātes pasākumiem atbildīgais speciālists – valdes locekļa palīgs Ieva Pasečņika, tālrunis: 67819405; mob. 26461455, fakss: 67568353, e-pasts: ieva.pasecnika@bgs.lv
Informācija ievietota: 10.06.2011.

11.10.2011.g. saņemts no būvvaldes saskaņots tehniskais projekts: „Remontu-instrumentu ceha rekonstrukcija”.
Informācija ievietota: 12.10.2011.g.
 
01.11.2011.g. SIA ”BGS” nozīme par publicitātes pasākumiem atbildīgo speciālistu – būvdarbu vadītāju Alekseju Doroņinu tālr. 67568363; mob. 26153378; fakss 67568353, e-pasts: aleksejs.doronins@bgs.lv
Informācija ievietota: 02.11.2011.g.
 
17.11.2011.g. saņemta būvatļauja darbu veikšanai „Remonta-instrumenta ceha rekonstrukcijai” Flotes iela 2, Rīga
Informācija ievietota: 21.11.2011.g.
 
21.11.2011.g. SIA „Būvalts R” uzsāka būvdarbus Remonta-instrumenta ceha, Flotes iela 2, Rīga

Informācija ievietota: 22.11.2011.g.

29.01.2012. SIA „Būvalts R” veic būvdarbus Remonta-instrumenta cehā, Flotes ielā 2, Rīgā. Ir nomainīts jumta segums ofisa daļā, nomainīts jumts ceha daļā, daļēji pabeigta cokola apdare, ir nomainīti vārti.
  Informācija ievietota: 29.01.2012.g

30.03.2012. Remonta-instrumenta cehā, Flotes 2 ir izveidotos zondes siltumsūknim. Sakarā ar neparedzētiem apstākļiem, no 03.04.2012 līdz 01.07.2012 darbi būs pārtraukti.

Informācija ievietota: 30.03.2012.g

15.06.2012. Remonta-instrumenta cehā, Flotes 2 ir iepirkti jauni logi.

Informācija ievietota: 15.06.2012.g

31.07.2012. SIA „Būvalts R” veica būvdarbus Remonta-instrumenta cehā, Flotes ielā 2, Rīgā. Demontēti vecie logi un uzstādīti jauni.

Informācija ievietota: 31.07.2012.g
 
30.09.2012. SIA „Būvalts R veica būvdarbus Remonta-instrumenta cehā, Flotes ielā 2, Rīgā. Iepirkti visi materiāli fasādes siltināšanas darbiem. Uzsākta bēniņu siltināšana biroja daļā. Pabeigta apkures cauruļvadu montāža biroja un ceha daļā. Samontēti apkures radiatori un apkures gaisa pūtēji.

Informācija ievietota: 30.09.2012.g

 
14.11.2012. SIA „Būvalts R” veic būvdarbus  Remonta-instrumenta cehā, Flotes ielā 2, Rīgā. Pašlaik notiek ventilācijas sistēmas un to agregātu montāža, ir uzstādīts un pieslēgts pie sistēmas siltumsūknis. Notiek fasādes siltināšanas darbi. Ir pabeigta bēniņu siltināšana biroja daļa.. Pašlaik notiek jumta logu montāža, un otrās kārtas ruberoīda  uzstādīšana cehā jumtam

Informācija ievietota: 14.11.2012.g

30.11.2012. pabeigts projekts „Energoefektivitātes uzlabošana SIA „BGS” remontu – instrumentu cehā” (Nr. KPFI-6/31; Nr.DLI-07/11). 

Informācija ievietota: 30.11.2012.g

SIA „BGS” 21.12.2012. rīkos pasākumu, lai informētu par objektā Flotes ielā 2, Rīgā, projekta „Energoefektivitātes uzlabošana SIA „BGS” remontu – instrumentu cehā” (Nr. KPFI-6/31; Nr. DLI-07/11) ietvaros, veiktajiem darbiem. Visus interesentus, kas vēlas piedalīties, lūdzam pieteikties, zvanot pa tālruni 67568363 vai sūtot pieteikumu uz e-pastu: info@bgs.lv

Informācija ievietota 03.12.2012.SIA „BGS” 21.12.2012. informēja par objektā Flotes ielā 2, Rīgā, projekta „Energoefektivitātes uzlabošana SIA „BGS” remontu – instrumentu cehā” (Nr. KPFI-6/31; Nr.DLI-07/11) ietvaros, izpildītajiem darbiem

Informācija ievietota 27.12.2012.