LV | RU | EN
 
  • Piestātnes RD2 rekonstrukcija (Pasūtītājs SIA Magnāts) – 380 000.00 LVL;
  • Pāvilostas jahtu piestātnes rekonstrukcija (SIA Ziemeļeiropas jahtu aģentūra Rietumu krasts) 173 000.00 LVL
  • Dienvidu tilta pagaidu mola izbūve (A/S BMGS) 116 000.00 LVL;
  • Gāzholdera nr. 13 hidroizolācijas atjaunošana (A/S Latvijas gāze) –  Zemūdens duļķu šļūces aizsarga izbūve Daugavgrīvas ostas Austrumu baseinā (RBP) – 47 000.00 LVL;