LV | RU | EN
 
  • Šventajas ostas pieejas kanāla attīrīšanas-padziļināšanas darbi, Klaipēdas jūras ostas direkcija, Lietuva, 241 172,01 LVL
  • Valsts nozīmes ūdensnotekas Dvorupe rekonstrukcija Neretas novada Pilskalnes pagastā, Valsts SIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", 65 139,08 LVL
  • Remonta padziļināšanas darbi Rīgas Brīvostas akvatorijā no Vanšu tilta līdz Podragam, Rīgas Brīvostas pārvalde, 570 666,96 LVL
  • Ziemeļu krasta stiprinājuma kārtējais remonts, Rīgas Brīvostas pārvalde, 49 993,93 LVL
  • Ķeguma HES lejas bjefa krītgultnes zemūdens attīrīšanas darbi no veciem eļļas kabeļiem ŪPA Nr.5 un Nr.6 zonā, SIA "Energoremonts Rīga", 13 993,40 LVL
  • Ventspils ostas kanāla krasta nostiprinājuma izbūve, Ventspils brīvostas pārvalde, 670 139,47 LVL
  • Mērstaga ostas kanāla un akvatorijas padziļināšanas darbi, un krasta nostiprināšana, Mērsraga ostas pārvalde, 2’439’590,85 LVL