LV | RU | EN
 
  • 110 kV kabeļu ieguldīšana Liepājā ( SIA „Elsana”) 69 000.00 LVL;
  • Ventspils brīvostas 3.muliņa remonts (A/S BMGS) 351 000.00 LVL;
  • Daugavas HES ūdenskrātuvju krastu nostiprināšana Daugmales pagasta „Dravnieki” apkaimē (SIA „Roadeks”) 110 000.00 LVL;
  • Mīlestības sala-biotopu rekonstrukcija (Rīgas brīvostas pārvalde) 54 000.00 LVL;
  • Remonta padziļināšanas darbi pie piestātnes JM-15 (SIA „OVI”) 62 000.00 LVL;