LV | RU | EN
 

Tehniskie un darba tehnoloģiskie aspekti:

  • BEBRS ir lieliski piemērots padziļināšanas darbu veikšanai iekšējā akvatorijā līdz 10m dziļumam (standarta aprīkojums) un līdz pat 12m dziļumam, izmantojot bagara pagarinātājus.
  • Atkarībā no sūknēšanas attāluma un grunts tipa BEBRS nodrošina smilts sūknēšanas ražību no 100 līdz 500 m3/ stundā gatavā materiāla
  • Sūknēšanas attālums līdz 5 km, bez papildstacijas izmantošanas
  • GPS sistēma ļauj veikt padziļināšanas darbus ar augstu precizitāti un nodrošina precīzus uzskalotā materiāla apjomu aprēķinus.

Ekoloģiskie aspekti:

  • ekonomisks degvielas patēriņš
  • izmešu daudzums nepārsniedz ES normatīvos noteiktās prasības
  • frēzes irdinātāja konstrukcija nodrošina praktiski visa uzirdinātā materiāla iesūkšanu caurulē, kā rezultātā tiek panākta augstāka smilts ieguves ražība un samazināts ūdens saduļķojums

Beaver 1200 ražotāji ir izstrādājuši, pilnveidojuši un turpina attīstīt iekārtas konstrukciju, lai samazinātu degvielas patēriņu un palielinātu darba ražību. Savukārt, mūsu uzdevums šos tehniski-ekonomiskos parametrus prast izmantot – meklējot efektīvus tehnoloģiskos risinājumus.


Lai nodrošinātu pilnu padziļināšanas un grunts uzskalošanas darbu ciklu, SIA BGS rīcībā ir nepieciešamie tehniskie resursi palīgdarbu veikšanai - palīgflote (velkoņi, kuteri, pontoni, hidromanipulatori), rifulēšanas cauruļvads, cauruļu metināšanas ierīces, krasta tehnika.