LV | RU | EN
 

SIA „BGS” savā darbībā pielieto Geotube tehnoloģiju - šķidro suspensiju (pulpa, dūņas, nogulsnes) atūdeņošana ģeosintētiskos konteineros. Pēc atūdeņošanas konteiners veido blīvu ķermeni, kuru ir vienkārši transportēt, uzglabāt vai ierakt atūdeņotajā vietā. Šādu konteineru iespējams piepildīt arī ar bīstamiem suspendētajiem atkritumiem.SIA BGS ģeosintētisko materiālu izmantošanu būvprojektos veic kopš 2003.gada. Ģeosintētisko materiālu pielietojums ir ļoti plašs. Tie tiek izmantoti gan kā nogāzes stiprinājuma elementi, gan ceļu pamatnes veidošanai, izgāztuvju rekultivācijas projektos, arī kā zemūdens barjeras smilts sanesumu mazināšanai.

Rīgas HES drenāžas kanāla rekonstrukcijā zem šķembu bēruma tika pielietots HaTe neaustais ģeotekstils. Tā galvenā funkcija ir nodrošināt ūdens filtrāciju, vienlaicīgi nepieļaujot pamatnes smalkās frakcijas izskalošanos.

Daugavgrīvas ostā no Stabilenka materiāla tika pagatavoti un izvietoti duļķu aizkari. Aizkaru galvenais uzdevums ir nepieļaut zemessūcēja darbības laikā radušos duļķu nokļūšanu ārpus ostas akvatorijas. 

 

Rīgas Dienvidu tilta pagaidu mola izbūvē tika izmantotas no Rintrac materiāla pagatavotas 3 m un 6 m diametra ģeosintētiskas caurules, kuras piepildīja ar smiltīm. Smilšu uzbērums tika armēts ar Stabilenka materiālu. Lai pasargātu Rintrac caurules no mehāniskiem bojājumiem, ko varētu radīt ledus sastrēgumi, tās tika pārklātas ar Incomat betona paklāju.   

  

Ģeosintētisko materiālu Stabilenka izmantoja Dienvidu tilta labā krasta pamatnes konsolidācijā. 

 

Dienvidu tilta atbalsta sienas būvniecībā tika pielietots ģeorežģis Fortrac 80/30-20. 

 

  

Mērsraga mola un Kuivižu mola rekonstrukcijā izmantoja ģeosintētisko materiālu Rintrac.