LV | RU | EN
 

 

Padziļināšanas projekti ir tā darbības joma, kur cilvēks ar savu rīcību būtiski ietekmē apkārtējo vidi. Šī ietekme nav viennozīmīgi uzskatāma par negatīvu, jo bieži ir vērsta uz agrāk pieļauto kļūdu seku novēršanu vai apkārtējās vides uzlabošanu, tomēr ir nepieciešama stingra un rūpīga vidi ietekmējošo aspektu kontrole un analīze.  

    

 

    

Projekta veiksmīgai īstenošanai ir svarīgi ne tikai savlaicīgi un par pieņemamu cenu izpildīt līgumā ietvertos darbus. Ne mazāk svarīgi ir ievērot vides kontrolējošo iestāžu norādījumus. Tomēr, vēl būtiskāk ir pašiem meklēt risinājumus, kā mazināt nelabvēlīgo ietekmi uz apkārtējo vidi, savstarpēji sadarbojoties ar vides speciālistiem, veikt procesa monitoringu un analizēt savas darbības.

Mēs piedāvājam kompleksus risinājumus – sākot no projekta tehnoloģisko risinājumu izstrādes un saskaņošanas stadijas līdz pat darbu izpildei un ietekmes uz vidi novērtējumam un vides aspektu analīzei

    

Sadarbojoties ar Rīgas Brīvostas pārvaldi un mazajām Latvijas ostām mēs regulāri veicam gultnes padziļināšanas un sanesumu likvidācijas darbus ostu akvatorijā, kā arī smilts uzskalošanas darbus un jaunu teritoriju veidošanu.  

Mūsu rīcībā ir jaunākās paaudzes Holandē ražotie Beaver 1200 un Beaver 5400 sērijas gruntssūcēji ar frēzes irdinātāju, kas nodrošina gultnes padziļināšanu līdz pat 14m dziļumam, krasta tehnika un palīgtehnika darbiem ūdenī.

    

 

    

Padziļināšanas darbiem tiešā piestātnes tuvumā, gar krastu, kā arī grūti pieejamās vietās piedāvājam izmantot ekskavatoru ar 18m strēli vai uz pontona novietotu ekskavatoru.

Ar baržu vai pontoniem iespējama grunts pārnešana pār upi (baržas celtspēja 500 t).

    

Padziļināšanas darbus mēs veicam galvenokārt pašu spēkiem, bet nepieciešamības gadījumā noteiktu darba posmu izpildei piesaistām arī apakšuzņēmējus.

Latvija ir ūdeņiem bagāta zeme, tomēr, kā jebkurai vietai, arī ezeriem, upēm un dīķiem ir nepieciešama savlaicīga un regulāra kopšana un tīrīšana.

   

Tāpēc mums šajā laukā darba netrūkst. Mēs veicam gan gultnes attīrīšanu no nosēdumiem (t.sk. dūņām), no piesārņojošiem priekšmetiem, nogrimušu vraku izcelšanu, krastu stiprināšanu ar koka vai tērauda pāļiem, vai izmantojot ģeosintētiskos tekstila materiālus.

Pielietojot mūsdienīgu ģeosintētisko konteineru, iespējams pārsūknēt piesārņoto materiālu un utilizēt.