LV | RU | EN
 

Viens no būtiskākajiem darbības virzieniem kopš uzņēmuma dibināšanas ir hidrotehnisko konstrukciju (kuģu piestātnes, moli, rievsienu izbūve, zemūdens tehniskie darbi) būvniecība un rekonstrukcija. Ar lepnumu varam teikt, ka šajā jomā esam viens no vadošajiem uzņēmumiem Latvijas tirgū, uzņēmuma vārds ir labi zināms un atpazīstams gan Pasūtītājiem, gan mūsu sadarbības partneriem. Izmantojot mūsu rīcībā esošos tehnikas un personāla resursus, mēs spējam nodrošināt pilnu būvdarbu ciklu.


Pēdējos gados realizētie projekti: RKR-5 virsbūves remonts (2004), RD-2 piestātnes rekonstrukcija (2004), RKR-7 piestātnes rekonstrukcija (2004-05), Pāvilostas jahtu piestātnes būvniecība (2004-05), JM-23 piestātnes rekonstrukcija (2005), Mērsraga ostas Ziemeļu mola rekonstrukcija (2005), Rēzeknes izgāztuves rekultivācija (2006), Dēmenes izgāztuves rekultivācija(2006), Krievu salas padziļināšana (2006), Kuivižu ostas mola rekonstrukcija un piestātnes būvniecība (2007), Kuģu ceļa remonts Krievu salā (2007), Māras dīķa attīrīšana I kārta (2007), Juglas ezera Z-daļas pie Brīvības gatves slūžām attīrīšana no piesērējuma (2007), Skultes ostas Zvejas kuģu piestātnes rekonstrukcija (2007), Piejūras reģiona izgāztuvju rekultivācija (2008), Māras dīķa attīrīšana II kārta (2008), 110 kV kabeļu līnijas zem Daugavas rekonstrukcija (2008), Liepājas karaostas tilta rekonstrukcija (2008), Piestātnes RKR-8 remonts (2008), Krasta nostiprināšana Dravniekos (2009), Padziļināšana Kundziņsala (2009), Piestātnes DG-56 rekontsrukcija (2009), Aizsargdambja atjaunošana un upes gultnes tīrīšana pie Jelgavas cukurfabrikas (2009),u.c.

Ne mazāk būtiski ir hidrotehnisko konstrukciju būvdarbi ārpus ostu teritorijas. Daugavas HES kaskāde, mazās HES (ūdenskrātuvju, aizsargdambju būvniecība/ rekonstrukcija/ sanācija), vēja ģeneratoru pamatnes izbūve.

Pateicoties plašajam tehnikas klāstam, mēs varam piedāvāt dažādus tehniskos risinājumus darbu optimizēšanai un efektivitātes paaugstināšanai.