LV | RU | EN
 
Finanšu rādītāji

Dibināšanas brīdī 1992.gadā uzņēmuma vienīgais un galvenais kapitāls bija tā dibinātāju profesionālā pieredze un zināšanas. Tā kā uzņēmums dzima un auga reizē ar neatkarīgās Latvijas valsts atdzimšanu, uz to pilnā mērā atsaucās arī ekonomiskās krīzes un stagnācijas. Par SIA BGS uzplaukumu var runāt, sākot ar 1999.gadu, kad darbu apgrozījums sasniedz 1 mlj. latu. Nākamie gadi liecina gan par valsts ekonomisko augšupeju, īpaši celtniecības jomā, gan par uzņēmuma stabilitāti, stingrām biznesa pozīcijām un labu atpazīstamību. Darbu apjomi ievērojami pieaug un klientu loks paplašinās. 2004.gadā finanšu apgrozījums sasniedz 2.3 mlj. LVL, savukārt 2005.gadā darbu apjoms tiek divkāršots, sasniedzot 5 mlj. LVL.

Finanšu resursi tiek mērķtiecīgi ieguldīti tehniskās bāzes pilnveidošanai, īpaši pievēršot uzmanību modernas, apkārtējo vidi saudzējošas tehnikas iegādei.